برنامه کلاسی دانشجویان - تغییرات احتمال کلاسها - برنامه امتحانات میانترم
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود كاربران

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir

برنامه کلاسی دانشجویان پیام نور مرکز یزد
برنامه کلاسهای ساختمان شاهدیه 
برنامه کلاسهای سایت ولایت


 

تغییر در برنامه کلاسی
اعلام تغییرات احتمالی در کلاسها - تاریخ میانترمها
موارد فوق در ستون توضیحات برنامه کلاسی درج خواهد شد.

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما