دریافت کتاب
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود كاربران
دريافت كتاب
قبل از استفاده از جزوات ذيل، از تغييرات احتمالي منبع درسي خود در سايت پيام نور سازمان مركزي مطلع شويد.
سري اول:
رديف عنوان كتاب يا جزوه در دست چاپ لينك دريافت حجم
۱ ادله اثبات دعوا adeleh esbat dava.pdf 822.413 KB
2 آفت ها و آسيب هاي مواد كتابخانه و آرشيو Afatha va asibhay mavade ketabkhane va arshiv.pdf 1.89MB
3 الأنشاء ۲ al Ensha 2.pdf 1.38MB
4 الأنشاء ۱ al ensha 1.pdf 2.01MB
5 آلودگي محيط زيست aloodegi mohit zist.pdf 2.4MB
6 آمار و احتمال ۲ Amar va Ehtemal 2.pdf 10.1MB
7 آمار و احتمال Amar va Ehtemal.pdf 3.28MB
8 درآمدي بر ادبيات ۱ An Introduction to Literature 1-new.zip 1.06MB
9 انگيزش و هيجان angizesh va haijan.pdf 5.57MB
10 ارزيابي طرح هاي اقتصادي arzyabiye tarhhaye eghtesadi.pdf 5.37MB
11 آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf 1.87MB
12 جزوه آشنايي با زندگي پيامبر ashenaee ba zendgi payaar.pdf 2.11MB
13 آشنايي با سازمان هاي دولتي ايران و سازمان هاي گردشگري ashnaeei ba sazmanhaye dolati iran va sazmanhay gardeshgari.pdf 1.59MB
14 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf 1.11MB
15 آسيب شناسي ورزشي Asibshensi varzeshi.pdf 2.31MB
16 آوا شناسي و تجويد قرآن avashenasi ve tejvide ghoran.pdf 1.56MB
17 آيين دادرسي مدني ۳ ayeen dadrasi 3.pdf 743.928 KB
18 آيين دادرسي مدني ۱ Ayeen dadrasi madani 1.pdf 1.8v
19 آيين دادرسي مدني ۲ ayeen dadrasi madani 2.pdf 894.433 KB
20 بلاغت قرآن كريم Balaghate ghorane karime-1.pdf 1.56MB
21 اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf 2.21MB
22 بيوشيمي هورمون ها bishimi hormonha.pdf 2.05MB
23 كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۱ contol keyfi.pdf 541.908 KB
24 درآمدي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf 5.9MB
25 داوري اخلاق daveriye akhlagh.pdf 2.19MB
26 درختان و درختچه هاي ايران Derakhatan va derkhatchehay iran.pdf 5.66MB
27 اقتصاد كشاورزي Eghtesad keshavarzi.pdf 3.05MB
28 جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد) Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf 7.5MB
29 جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي) Eghtesade Sanati.pdf 1.35MB
30 الكترومغناطيس ۲ electromeghnatis 2.pdf 10.35MB
31 انقلاب از ديدگاه اسلام enghelab az didgah islam.pdf 1.18MB
32 مجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن… Enghelabe islamie Iran.pdf 1.86MB
33 زبان تخصصي اقتصاد و مديريت Englisg for students of economics.pdf 555.616 KB
34 زبان تخصصي رشته روان شناسي ۲ english in psychology 2.pdf 418.861 KB
35 زبان تخصصي رشته روان شناسي ۱ english in psychology1.pdf 626.514 KB
36 فلسفه فقه falsafeh feghh.pdf 1.09MB
37 فن ترجمه (عربي-فارسي) Fane trajome.pdf 3.38MB
38 جزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان Farhang va tamadone mosalmanan.pdf 1.72MB
39 فقه ۱ fegh1.pdf 2.12MB
40 فقه ۲ fegh2.pdf 1.33MB
41 فقه ۳ fegh3.pdf 1.24MB
42 فقه ۴ fegh4.pdf 2.22MB
43 فقه ۵ fegh5.pdf 1.84MB
44 فقه ۶ fegh6.pdf 2.8MB
45 فقه تطبيقي ۲ feghhe tatbighi.pdf 3.19MB
46 جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۲ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani 2.pdf 7.91MB
47 جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۱ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani1.pdf 8.33MB
48 geography and urban planning geography and urban planning.pdf 731.709 KB
49 گرده شناسي gerdeh shenasi.pdf 3.53MB
50 قرائت و درك متون تفسيري Gharaat va darke motone tafsiri.pdf 2.21MB
51 جزوه درس جبر ۳ (قضيه هاي سيلو) ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf 645.635 KB
52 گياهيان دارويي giahan darooe.pdf 2.02MB
53 گياهان آبزي giyahan abzi.pdf 3.32MB
54 گونه شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdf 4.23MB
55 دستور نگارش ۲ grammar and writing (II) .zip 25.9MB
56 هالوفيتها halofitha.pdf 7.06MB
57 حكمت و هنر اسلامي HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf 796.656 KB
58 هندسه مناظر و مرايا Hendeshe manzer.pdf 4.33MB
59 حقوق سازمان هاي بين المللي hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf 3.06MB
60 حقوق اساسي ۲ hoghoogh asasi 2.pdf 1.41MB
61 حقوق بين الملل خصوص ۱ hoghooghe binolmelal khososi 1.pdf 1.26MB
62 هنر در دنياي كودكان honar dar donyae kodakan.pdf 7.08MB
63 جزوه جامعه شناسي تاريخ jameh shenasi tarikhi.pdf 2.63MB
64 جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdf 2.04MB
65 جزوه درس علم و آموزش در جهان تشيع jozve dars elm va amozesh da jahan tashayo.pdf 4.12MB
66 جزوه درس قرائت و درك متون تفسيري jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf 1.91MB
67 جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf 2.41MB
68 جزوه درس نقد متون تاريخي jozve dars naghd moton trikhi.pdf 3.23MB
69 جزوه درس روش شناسي تاريخ jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23MB
70 جزوه درس روش شناسي تاريخ jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23MB
71 جزوه تاريخ اجتماعي شيعه jozve tarikh egtemai shiei.pdf 1.39MB
72 جزوه اخلاق خانواده jozveh akhlagh khanevadeh.pdf 3.49MB
73 جزوه عربي انشا (۳) د.ديزيره سقال Jozveh arabi ensha 3.pdf 3.22MB
74 جزوه درس سازماندهي مواد (رشته كتابداري) jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf 3.71MB
75 جزوه تاريخ اسلام در شبه قاره هند jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdf 1.58MB
76 جزوه تاريخ علوم در اسلام ۳ jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdf 1.62MB
77 جزوه دين و اخلاق jozveh din ve akhlagh.pdf 1.93MB
78 جزوه كلام جديد jozveh kalam jadid.pdf 5.61MB
79 جزوه متون ديني به زبان خارجي ۳ jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8MB
80 جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87MB
81 جزوه تاريخ فلسفه اسلامي ۲ jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09MB
82 جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۱ jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf 1.05MB
83 جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۲ jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf 1.57MB
84 جزوه تاريخ علوم در اسلام jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf 2.43MB
85 جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57MB
86 جزوه زبان اخلاق jozveh zeban ,akhlagh,.pdf 1.04MB
87 جزوه زبان اخلاق در فلسفه jozveh zeban.pdf 2.16MB
88 كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafia.pdf 32.69MB
89 كاربرد عكس هاي هوايي و ماهوارهاي در جغرافيا karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafiaa.pdf 6.38MB
90 روش تحقيق رايانه اي Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.51MB
91 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ديني قرآن و عربي Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.6MB
92 خاك شناسي عمومي khakshenasi omoomi.pdf 4.65MB
93 جبر خطي Linear Algebra.pdf 3.38MB
94 معاد در نهج البلاغه Maad dar nahjolbalagheh.pdf 4.11MB
95 مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت گياهي mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf 4.99MB
96 مباني علم سياست Mabani elm siasat.pdf 1.38MB
97 مباني حسابداري واحدهاي كشاورزي mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf 1.28MB
98 مباني حسابداري واحدهاي كشاورزي mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf 1.33MB
99 مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران ۱ mabani khoshenvisi.pdf 1.15MB
100 مباني نظري معماري  
Mabani nazari memari.pdf
5MB
101 مباني مديريت صنعتي  
Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf
1.26MB
102 جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت ۲ (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه )
 Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84MB
103 مسائل خاورميانه (رشته علوم سياسي)  
masael khavaremianeh.pdf
1.2MB
104 مقامات حريري  
mghamat alheriri.pdf
390.009 KB
105 مديريت رفتار سازماني
 Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23MB
106 مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات  
Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf
5.39MB
107 مديريت و توليد صنعتي
 MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf 7.99MB
108 مفردات قرآن  
Mofradare qoran.pdf
1.26MB
109 مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار  
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf
3.9MB
110 متون ديني به زبان خارجي ۱  
moton dini be zeban kharegi 1.pdf
2.44MB
111 متون ديني به زبان خارجي ۲
 moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47MB
112 جزوه متون عرفاني به زبان خارجي ۲  
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf
2.06MB
113 متون عرفاني به زبان خارجي ۱  
moton erfani be zeban kharegi1.pdf
1.62MB
114 متون ادبي در راستاي نهج البلاغه  
Motone adabi dar rastaye nahjolbalagheh.pdf
703.26 KB
115 متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي)  
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf
3.05MB
116 متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد  
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf
709.438 KB
117 متون نظم و نثر معاصر ۲  
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf
2.92MB
118 متون تخصصي جغرافيا  
motoon takhasosi geoghrafia.pdf
1.51MB
119 نبوت و امامت  
Nabovat va emamat.pdf
7.14MB
120 نقشه راه مديريت پروژه  
naghshye rah modiryat proje .pdf
3.93MB
121 نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)  
Nahve karbordi-1.pdf
3.31MB
122 نحو كاربردي ۲  
Nahve karbordi-2.pdf
1.67MB
123 نمايش در ايران  
NAMAYESH DAR IRAN.pdf
622.617 KB
124 جزوه نمايش نامه نويسي به زبان ساده  
namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf
2.68MB
125 جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد  
Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdf
2.92MB
126 نوسازي و دگرگوني سياسي  
nosazi va degargooni siasi.pdf
1.24MB
127 نوسازي  و دگرگوني سياسي
 nosazi va degargooni siasi.pdf 1.24MB
128 نصوص من الادب الاندلسي  
noso men aladabe andolosi.pdf
1.18MB
129 نصوص من النظم و النثر في عصر العباسي ۱  
nosos menalnazme va nasr fi asre abbasi 1.pdf
1.23MB
130 نصوص من النظم و النثر في عصر العباسي ۲  
Nosos menalnazme vanasr fi asre abbasi 2.pdf
1.21MB
131 نصوص من النظم و انثر من السقوط بغداد الي العصر الحديث
 nosos.pdf 457.215 KB
132 علوم نهج البلاغه ۲  
Olom nahjolbalagheh-2.pdf
5.2MB
133 تاريخ فقه و فقها  
padidari va paydari.pdf
891.39 KB
134 پارچه شناسي ۲  
parcheshenasi 2.pdf
795.465 KB
135 فيزيك جديد ۱
Phizic jadid 1.pdf 
10.78MB
136 فيزيك پايه ۳  
Phizic Pyaeh 3.pdf
10.64MB
137 فيزيك لايه هاي نازك  
phizike layehaye nazok.pdf
4.3MB
138 رابطه دام و مرتع
 rabeteh dam va marta.pdf 674.719 KB
139 جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي)
 Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78MB
140 روان شناسي راهنمايي و مشاوره  
ravanshenasi rahnamaei va moshavere.pdf
1.49MB
141 روش استفاده از متون علمي شيمي  
ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf
4.88MB
142 روش تحقيق در علوم  
ravesh tahgig dar olom.pdf
17.11MB
143 روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس  
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf
9.04MB
144 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۱  
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf
598.996 KB
145 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۲  
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf
293.423 KB
146 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۳  
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf
310.241 KB
147 شناخت و فلسفه جغرافيا  
Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf
1.71MB
148 شيمي و تكنولوژي رنگ
 SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf 1.96MB
149 شيمي و تكنولوژي چرم  
shimi va teknology CHARM.pdf
3.34MB
150 شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران  
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf
2.81MB
151 سياست كشاورزي  
Siastae keshvarzi.pdf
1.5MB
152 سير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران  
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf
1.27MB
153 Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal  
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf
4.11MB
154 تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي
 Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89MB
155 تفسير ترتيبي قران كريم ۱ (مقطع كارشناسي و جبراني ارشد)
 tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf 924.841 KB
156 تفسير ترتيبي قرآن كريم ۲
 Tafsire tartibi qoran karim-2.pdf 1.38MB
157 تفسير ترتيبي قرآن كريم  
Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf
1.5MB
158 جزوه تهذيب القراء
 Tahzib.pdf 8.97MB
159 تنوع زيستي  
Tanavoe zisti.pdf
1.3MB
160 طرح ريزي واحدهاي صنعتي
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 
6.7MB
161 جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني)  
Tarikh adabiat jahan.pdf
6.58MB
162 تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري)  
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf
5.36MB
163 تاريخ علم فيزيك  
tarikh elm fizik.pdf
6.86MB
164 جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام  
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf
1.72MB
165 تاريخ پارچه و لباس ۱  
tarikh parche va lebas 1.pdf
4.54MB
166 تاريخ الادب العربي في الاندلس  
tarikhe adabol arabi fi andelos.pdf
1.16MB
167 تاريخ كلام و فلسفه اسلامي  
Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf
2.69MB
168 تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي  
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf
1.2MB
169 تئوري هاي انقلاب  
Teoryhay enghelab.pdf
1.2MB
170 توحيد در نهج البلاغه  
Toohid dar nahjolbalagheh.pdf
3.3MB
171 توسعه پايدار روستايي
 Tose paydar rostaee.pdf 963.717 KB
172 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
 toseh eghtesadi va barname rizi.pdf 2.2MB
173 توسعه پايدار شهري
 toseh paydar SHAHRI.pdf 1.23MB
174 تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي)  
tour va honar tourgardani.pdf
1.55MB
175 وضعيت كنوني جهان اسلام ۱  
vaze kononi jahane eslame-1.pdf
3MB
176 وضع كنوني جهان اسلام ۱  
veze kononi jehan eslam 1.pdf
3MB
177 وضع كنوني جهان اسلام ۲
 veze kononi jehan eslam 2.pdf 2.7MB
178 كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۲
 wood metal.pdf 1.46MB
179 زبان ارشد (نهج البلاغه)  
Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf
1.35  v
180 زبان تخصصي ۲ رشته تاريخ  
ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf
154.924 KB
181 زبان تخصصي ارشد هنر  
ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf
217.885 KB
182 زبان تخصصي ۲ (رشته ادبيات عرب)  
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf
509.843 KB
183 زبان تخصصي زمين شناسي  
zaban takhasosi zamin shenasi.pdf
4.4MB
184 زبان ارشد (علوم و قرآن)
 Zaban-olom qhoran.pdf 929.737 KB
185 زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول)  
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf
11.13MB
186 زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم)
 zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91MB
187 زمين شناسي فيزيكي  جلد اول (قسمت اول)  
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf
10.43MB
188 زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم)  zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5MB

سري دوم:

 
اديان ايران پيش از اسلام ۱ adyan jehane bastan 3.pdf  3.31 MB
  جزوه درس فرهنگ و تمدن
مسلمانان
agaliathay mosalman dar jahan.pdf
2.58 MB  
  المدخل الي علوم نهج البلاغه

 Almadkhal.pdf

5.27 MB  
  عمليات كشاورزي

 AMALEYATE KESHAVARZI NAHA.pdf

3.29 MB  
  روش تدريس و تحليل محتوي كتب قران
دوره راهنمايي (۲)
amozesh Ghoran sale 2 rahnemaei.pdf
2.58 MB  
  روش تدريس و تحليل محتوي كتب قران
دوره راهنمايي (۳)
amozeshe Ghoran sale 3 rahnemaei.pdf
2.52 MB  
  درآمدي بر ادبيات ۱

 

An Introduction to Literature
1-new.zip

1.06 MB  
  انگيزش و هيجان

 angizesh va haijan.pdf

5.57 MB  
  آشنايي بافقه
Ashenaee ba fegh.pdf
2.08 MB  
  آشنايي با معماري معاصر

 ashenaee ba memari moaser.pdf

10.46 MB  
  آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري
اسلامي ايران
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami
iran.pdf
1.87 MB  
  جزوه آشنايي با زندگي پيامبر

 ashenaee ba zendgi payambar.pdf

2.11 MB  
  آشنايي با نسخه هاي خطي و آثار
كمياب (كتابداري)
Ashenaei ba Nskhehhaye khatti.pdf
3.4 MB  
  آشنايي با معماري جهان (رشته مهندسي
معماري و مرمت بناهاي تاريخي)
ashenaei-ba-memarie-jahan.pdf
19.81 MB  
  آشنايي با فرهنگ و ادبيات
ايران
ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf
1.11 MB  
  آسيب شناسي ورزشي

 Asibshensi varzeshi.pdf

2.31 MB  
  آوا شناسي و تجويد قرآن

 avashenasi ve tejvide ghoran.pdf

1.56 MB  
  آيين دادرسي مدني ۳

ayeen dadrasi 3.pdf

743.928 KB  
 
آيين دادرسي مدني ۲
ayeen dadrasi madani 2.pdf
894.433 KB  
  آزمايشگاه مدار منطقي (مهندسي سخت
افزار، نرم‌افزار، برق)
az-manteghi.pdf
5.29 MB  
  Az-memaari-.pdf 3.99 MB  
  آزمايشگاه معماري كامپيوتر (مهندسي
سخت‌افزار،‌نرم‌افزار،برق )
Balaghate ghorane karime-1.pdf
1.56 MB بلاغت قرآن كريم
  اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع
هاي زيستي
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf
2.21 MB  
  برنامه ريزي مشاركتي

 barnamerizi mosharekati.pdf

1.41 MB  
  برنامه ريزي شهرهاي جديد (ارشد
جغرافياي شهري)
Barnamerizi Shahrhaye Jadid.pdf
1.42 MB  
  بايوزوناسيون و مدل هاي
بايواستراتيگرافي
Biozonation.pdf
3.82 MB  
  بيوشيمي هورمون ها

 bishimi hormonha.pdf

2.05 MB  
  بيوشيمي كروماتين (كارشناسي ارشد
زيست شناسي)
Chromatin.pdf
8.52 MB  
  كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي
اسلامي ايران ۱
contol keyfi.pdf
541.908 KB  
  كنترل متابوليسم

 control metbolism.pdf

6.54 MB  
  اخلاق جهاني
daveriye akhlagh.pdf
2.19 MB  
  ديرينه شناسي روزنبران
(فرامينيفرها)
dirne shenasi.pdf
17.42 MB  
  جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي
ارشد)
Eghtesade Sanati karshenasi
arshad.pdf
7.5 MB  
  جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع
كارشناسي)
Eghtesade Sanati.pdf
1.35 MB  
  مجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران
و بازتاب آن…
Enghelabe islamie Iran.pdf
1.86 MB  
  زبان تخصصي رشته الهيات ۱
(مشترك)
English for Students of Theology
(1).pdf
832.083 KB  
  زبان تخصصي رشته الهيات ۲
(مشترك)
English for Students of Theology
(2).pdf
1.06 MB  
  English in Library and Information
Science3
English in Library and Information
Science3.pdf
520.496 KB  
  انسان، طبيعت، معماري

 ensan tabiat memari.pdf

12.23 MB  
  فلسفه فقه
falsafeh feghh.pdf
1.09 MB  
  فن ترجمه (عربي-فارسي)

 Fane trajome.pdf

3.38 MB  
  فقه تطبيقي ۲
feghhe tatbighi.pdf
3.19 MB  
  فيزيولوژي انسان

 fisiology ensani.pdf

6.55 MB  
  فنون پيش بيني دربرنامه ريزي شهري و
منطقه اي
foonone pishbini der bernameh rizie shehri ve
menteghehei.pdf
6.92 MB  
  سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
(GIS)
G I S.pdf
4.78 MB  
  جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۲
(رشته جغرافياي طبيعي)
Geo Ensani 2.pdf
7.91 MB  
  جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۱
(رشته جغرافياي طبيعي)
Geo Ensani1.pdf
8.33 MB  
 
geography and urban planning
geography and urban planning.pdf
731.709 KB  
  جغرافياي اجتماعي شهرها اكولوژي
اجتماعي شهر
Geography Ejtamaei Shahrha Ecology Ejtemaei
Shahr.pdf
6.64 MB  
  جغرافياي طبيعي شهر (درس هيدرولوژي
شهري)
Geography Tabiei Shahr (Hidrology & Seil khizi
Shahr).pdf
4.59 MB  
  ‍‍ژئوتوريسم
geotourism.pdf
12.37 MB  
  جزوه درس جبر ۳ (قضيه هاي
سيلو)
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr
3.pdf
645.635 KB  
  گياهان آبزي
giyahan abzi.pdf
3.32 MB  
  گونه شناسي جنبش هاي اسلامي
معاصر
Goneh shenasie Jonbeshhaye measer
,,.pdf
4.23 MB  
 
حشره شناسي و دفع آفات
hashare shenasi va dafe afat.pdf
1.14 MB  
  حفاظت آب و خاك تكميلي

 hefazat ab va khak takmili.pdf

3.83 MB  
  حكمت و هنر اسلامي

 HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf

796.656 KB  
  هندسه كاربردي
hendese karbordi.rar
19.11 MB  
  هندسه مناظر و مرايا

 

hendese manazer va maraya.pdf

13.16 MB  
  هندسه مناظر و مرايا

 

Hendeshe manzer.pdf

4.33 MB  
  حقوق سازمان هاي بين المللي

 

hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf

3.06 MB  
  هنر در دنياي كودكان

 

honar dar donyae kodakan.pdf

7.08 MB  
  جزوه جامعه شناسي
تاريخ
jameh shenasi tarikhi.pdf
2.63 MB  
  جامعه شناسي اوقات فراغت و
مطالعه
jameshnasi oghat ferghat va
motale.pdf
2.23 MB  
  تاريخ الادب العربي من سقوط بغداد
الي العصر المعاصر
javan.pdf
738.269 KB  
  جغرافياي تاريخي سرزمين هاي
اسلامي
joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye
eslami.pdf
2.04 MB  
  جزوه درس علم و آموزش در جهان
تشيع
jozve dars elm va amozesh dar jahan tashayo
.pdf
1.82 MB  
  جزوه درس قرائت و درك متون
تفسيري
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf
1.91 MB  
  جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن
اسلامي
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon
eslami.pdf
2.41 MB  
  جزوه درس نقد متون تاريخي

 

jozve dars naghd moton trikhi.pdf

3.23 MB  
  جزوه درس روش شناسي تاريخ

 

jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf

3.23 MB  
  جزوه درس تاريخ اجنماعي شيعه

 

jozve dars tarikh egtemai shiei .pdf

1.25 MB  
  جزوه اخلاق خانواده

 

jozveh akhlagh khanevadeh.pdf

3.49 MB  
  جزوه عربي انشا (۳) د.ديزيره
سقال
Jozveh arabi ensha 3.pdf
3.22 MB  
  جزوه تاريخ اسلام در شبه قاره
هند
jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh
hend.pdf
1.58 MB  
  جزوه تاريخ علوم در اسلام ۳

 

jozveh ders tarikh ulom der eslam
3.pdf

1.62 MB  
  جزوه دين و اخلاق

 

jozveh din ve akhlagh.pdf

1.93 MB  
  جزوه كلام جديد

 

jozveh kalam jadid.pdf

5.61 MB  
  جزوه متون ديني به زبان خارجي
۳
jozveh motone dini be zeban kharejie
3.pdf
2.8 MB  
  جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت
و صدور بليت
jozveh parvaz va tejarat.pdf
4.87 MB  
  جزوه تاريخ فلسفه اسلامي ۲

 

jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf

1.09 MB  
  جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۱

 

jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf

1.05 MB  
  جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۲

 

jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf

1.57 MB  
  جزوه تاريخ علوم در اسلام

 

jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf

2.43 MB  
  جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم
اقتصادي
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom
eghtesadi.pdf
5.57 MB  
  جزوه زبان اخلاق

 

jozveh zeban ,akhlagh,.pdf

1.04 MB  
  جزوه زبان اخلاق در فلسفه

 

jozveh zeban.pdf

2.16 MB  
  كارگاه عمومي ۲

 

karakgah omoomi 2.pdf

3.56 MB  
  كاربرد آمار و احتمالات در اقليم
شناسي (كارشناسي ارشد اقليم شناسي)
Karborde Amar va Ehtemalat dar
EghlimShenasi.pdf
18.67 MB  
  كامپيوتر در جغرافيا

 

Karborde Camputer dar Geography.pdf

19.02 MB  
 
روش تحقيق رايانه اي
Karborde narmafzare rayanee.pdf
2.51 MB  
  كارگاه عمومي ۱

 

kargah omoomi 1.pdf

4.36 MB  
  هيدرولوژي كارست

 

karstbook(4-6-1390).pdf

3.43 MB  
  جزوه كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه
ملي
ketabkhanehay daneshgahi va tose
elmi.pdf
22.66 MB  
  كتابخانه هاي عمومي و توسعه
فرهنگي
ketabkhanehy omoomi va tose
farhangi.pdf
583.031 KB  
 
جزوه درس كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف سازماني
(كتابداري)
Ktabkhanehhaye Tekhssossi.pdf
3.05 MB  
 
معاد در نهج البلاغه
Maad dar nahjolbalagheh.pdf
4.11 MB  
  مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت
گياهي
mabani bio teknology va keshte bafte
giahi.pdf
4.99 MB  
  مبادي و مباني اصول خطوط و
خوشنويسي اسلامي ايران ۱
mabani khoshenvisi.pdf
1.15 MB  
  مباني علوم رياضي (رشته رياضيات و
كاربردها)
mabani oloom riazi.pdf
5.38 MB  
  مباني مديريت صنعتي

 

Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf

1.26 MB  
  جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت
۲ (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه )
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf
1.84 MB  
  مكتب هاي ادبي
Maktabhay adabi.pdf
463.443 KB  
  مصالح ساختمان
masaleh sakhtemani.pdf
9.62 MB  
  مكانيك سيالات و هيدروليك

 

mekanik sayalat va hidrolik.pdf

10.79 MB  
  مقامات حريري
mghamat alheriri.pdf
390.009 KB  
  مديريت شهري (رشته جغرافيا)

 

modiriyate shahri.pdf

1.81 MB  
  مديريت رفتار سازماني

 

Modiryat raftar sazmani.pdf

7.23 MB  
  مديريت و توليد صنعتي

 

MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf

7.99 MB  
  مفردات قرآن كريم (۱)

 

Mofradare qoran.pdf

1.26 MB  
  مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط
كار
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar
.pdf
3.9 MB  
  متون ديني به زبان خارجي ۱

 

moton dini be zeban kharegi 1.pdf

2.44 MB  
  متون ديني به زبان خارجي ۲

 

moton dini be zeban kharegi 2.pdf

2.47 MB  
  جزوه متون عرفاني به زبان خارجي
۲
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf
2.06 MB  
  متون عرفاني به زبان خارجي ۱

 

moton erfani be zeban kharegi1.pdf

1.62 MB  
  متون ادبي در راستاي نهج
البلاغه
Motone adabi.pdf
1.45 MB  
  متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي
ارشد زبان و ادبيات انگليسي)
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf
3.05 MB  
 
متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot
baghdad.pdf
709.438 KB  
  موتورهاي احتراقي

 

motor haye ehteraghi.pdf

9.62 MB  
  مسائل كلامي جديد ۱ (كارشناسي فلسفه
و كلام اسلامي)
msael klamie jedid (1).pdf
3.66 MB  
  نبوت و امامت
Nabovat va emamat.pdf
7.14 MB  
  رسم فني و نقشه كشي (رشته هاي
كشاورزي)
Naghshekeshi.keshavarzi.pdf
16.27 MB  
  نقشه راه مديريت پروژه

 

naghshye rah modiryat proje .pdf

3.93 MB  
  نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج
البلاغه)
Nahve karbordi-1.pdf
3.31 MB  
  نحو كاربردي ۲
Nahve karbordi-2.pdf
1.67 MB  
  نمايش در ايران

 

NAMAYESH DAR IRAN.pdf

622.617 KB  
  جزوه نمايش نامه نويسي به زبان
ساده
namayeshnameh nevisi be zaban
sade.pdf
2.68 MB  
 
جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد
2.92 MB  
  آشنايي با نرم‌افزارهاي مفيد
رياضي(رياضيات كاربردي و آمار)
narmafzar.pdf
3.27 MB  
  قوانين مديريت منابع طبيعي

 

natural law.pdf

3.4 MB  
  نظريه‌ها و روش‌هاي طراحي (كارشناسي
ارشد مهندسي معماري)
nazarieha-va-raveshhaye-tarrahi.pdf
24.37 MB  
  نصوص من النظم و النثر من السقوط
بغداد الي العصر المعاصر
nosos.pdf
457.215 KB  
  علوم نهج البلاغه ۲

 

Olom nahjolbalagheh-2.pdf

5.2 MB  
  اصول برنامه ريزي منطقه اي

 

osule barnamerizi mantaghehi.pdf

5.2 MB  
  تاريخ فقه و فقها

 

padidari va paydari.pdf

891.39 KB  
  پارچه شناسي ۲
parcheshenasi 2.pdf
795.465 KB  
  اكو فيزيولوژي گياهي

 

plant Ecophyziology.pdf

4.9 MB  
  پروتئين ها و اسيدهاي
نوكلئيك
Proteinha va asidhay neoklik.pdf
7.14 MB  
  رابطه دام و مرتع

 

rabeteh dam va marta.pdf

674.719 KB  
  رابطه دام و مرتع

 

Rahnamay electromeghnatis 2.pdf

2.87 MB راهنماي الكترومغناطيس ۲
  راهنماي حل مسائل الكترو مغناطيس
۱
Rahnamay hale masael electromeghantis
1.pdf
4.84 MB  
  جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط
به درس آموزش رياضي)
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf
1.78 MB  
  مقدمه اي بر روابط عمومي (رشته
كتابداري)
ravabet.pdf
981.117 KB  
  روان شناسي جنايي

 

ravanshenasi jenaee.pdf

5.24 MB  
  روانشناسي مديريت

 

ravanshenasi modiryat.pdf

1.2 MB  
  روش تحقيق در علوم

 

ravesh tahgig dar olom.pdf

17.11 MB  
  روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك

 

Raveshay bioshimi va biphizic.pdf

6.16 MB  
  روشهاي تربيت بدني براي داخل
كلاس
raveshay tarbiyat badni baray dakhel
kelas.pdf
9.04 MB  
  رمان ۱
Romaan 1.pdf
5.99 MB  
  روستا ۱ (مهندسي معماري)

 

rusta1.rar

8.3 MB  
  روستا ۲ (مهندسي معماري)

 

rusta2.rar

3.89 MB  
  ساختمان ۱ (رشته مهندسي
معماري)
sakhteman1.pdf
15.51 MB  
  سازماندهي رايانه اي منابع

 

sazmandehi rayanehi manbe.pdf

3.77 MB  
  شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي ۱
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami
1.pdf
598.996 KB  
  شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي ۲
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami
2.pdf
293.423 KB  
  شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي ۳
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami
3.pdf
310.241 KB  
  شيمي و تكنولوژي رنگ

 

Shimi va teknology rang.pdf

1.61 MB  
  شيوه هاي هنري دوران اسلامي
ايران
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf
2.81 MB  
  سير تحول و تطور نقش و نماد در
هنرهاي سنتي ايران
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay
sonati iran.pdf
1.27 MB  
  Synoptic Climatology in
Environmental Analysis\Brent Yarnal
Synoptic Climatology in Environmental
Analysis.pdf
4.11 MB  
  تفسير نقشه ها و نمودارهاي
موضوعي
Tafsir Nagshehha va nemodarhay
mozoee.pdf
8.89 MB  
  تفسير ترتيبي قران كريم ۱ (مقطع
كارشناسي و جبراني ارشد)
tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf
924.841 KB  
  تفسير ترتيبي قرآن كريم

 

Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf

1.5 MB  
  تفسير ترتيبي ۲(علوم قرآن
وحديث)
Tafsire tartibi2.pdf
5.48 MB  
  تحليل رفتار سازماني (رويكرد
انتقادي) (تجديد نظرشده ۱۳۹۰)
tahlil raftar sazmani.pdf
7.52 MB  
  تحليل فضاهاي شهري (مهندسي
معماري)
tahlile-fazahaye-shahri.pdf
6.87 MB  
  جزوه تهذيب القراء

 

Tahzib.pdf

8.97 MB  
 
تنوع زيستي
Tanavoe zisti.pdf
1.3 MB  
  طراحي باغ و پارك

 

Tarahi baghe va park.pdf

19.24 MB  
  طرح ريزي واحدهاي صنعتي

 

tarh rizi vahedhaye sanati .pdf

6.7 MB  
  جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه
كتابداري و اطلاع رساني)
Tarikh adabiat jahan.pdf
6.58 MB  
  تاريخ ادبيات ايران (رشته
كتابداري)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari)
.pdf
5.36 MB  
  جزوه تاريخ اسلام در مصر و
شام
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf
1.72 MB  
  تاريخ پارچه و لباس ۱

 

tarikh parche va lebas 1.pdf

4.54 MB  
  تاريخ علوم (كتابداري)

 

Tarikh ulom.pdf

8.36 MB  
  تاريخ فلسفه اسلامي ۲ اديان و
عرفان
Tarikhe falsafeh eslami-2.pdf
2.37 MB  
  تاريخ كلام و فلسفه اسلامي

 

Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf

2.69 MB  
  ترجمه ادبي ۱
Tarjome adabi 1.pdf
1.12 MB  
  ترجمه ادبي ۲
Tarjome adabi 2.pdf
671.147 KB  
  تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان
عربي
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban
arabi.pdf
1.2 MB  
  اصول ترموديناميك

 

termodinamik .pdf

3.68 MB  
  توحيد در نهج البلاغه

 

Toohid dar nahjolbalagheh.pdf

3.3 MB  
  توسعه اقتصادي بامباني اسلامي
(كارشناسي ارشد اقتصاداسلامي)
Tose eghtesadi ba mabani islami.pdf
19.72 MB  
  تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت
جهانگردي)
tour va honar tourgardani.pdf
1.55 MB  
  وضع كنوني جهان اسلام ۱

 

veze kononi jehan eslam 1.pdf

3 MB  
  وضع كنوني جهان اسلام ۲

 

veze kononi jehan eslam 2.pdf

2.7 MB  
  علف هاي هرز و كنترل آنها

 

WEED nahaee.pdf

4.26 MB  
  كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي
اسلامي ايران ۲
wood metal.pdf
1.46 MB  
  زبان ارشد (نهج البلاغه)

 

Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf

1.35 MB  
  زبان تخصصي ارشد هنر

 

ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf

217.885 KB  
  زبان تخصصي ۲ (رشته ادبيات
عرب)
zaban takhasosi reshte adbiat
arab.pdf
509.843 KB  
  زبان تخصصي ۳ رشته فلسفه و كلام

 

zaban takhsosi 3 fasfaeh va kalam.pdf

4.4 MB  
 
زبان خارجي ( كارشناسي ارشد علوم قرآن و
حديث )
Zabane olom qoran.pdf
1.19 MB  
 
زمين شناسي اقتصادي

 

zaminshenasi eghtesadi.pdf

13.17 MB  
  زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت
اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf
11.13 MB  
  زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت
دوم)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf
9.91 MB  
  زمين شناسي ساختاري

 

zaminshenasi sakhtari.pdf

12.19 MB  
  زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت
اول)
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf
10.43 MB  
  زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت
دوم)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf
10.5 MB  
  جزوه درس زبان شناسي
كاربردي(كتابداري)
Zebanshenasie Karbordi.pdf
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.