ارتباط با مدریت خدمات آموزشی پیام نور سازمان مرکزی نظر به اینکه استفاده از تجربیات اعضای محترم علمی، کارمندان محترم حوزه آموزش و دانشجویان گرامی می تواند در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی دانشگاه موثر باشد، از این رو علاوه بر اینکه همکاران دانشگاهی که می توانند از طریق اتوماسیون با مدیریت خدمات آموزش سازمان مرکزی در ارتباط باشند، کلیه دانشجویان نیز می توانند پیشنهادات و انتقادات سازنده مرتبط با حوزه خدمات آموزشی را به ایمیل Amoozeshi@pnu.ac.ir ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ