دفاع دانشجو خانم مهدیه بیک زاویه رشته زبان و ادبیات فارسی نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدیه بیک زاویه استاد راهنما: سیدمحمدباقر کمال الدینی استاد مشاور: فاطمه توکلی استاد ممتحن: عزیزا... توکلی نماینده تحصیلات تکمیلی: مریم اکرمی زمان جلسه دفاع: پنجشنبه 24/12/96 ساعت 12 مکان: سالن کنفرانس ساختمان ولایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ممتحن

نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان جلسه دفاع

1

مهدیه بیک زاویه

سیدمحمدباقر کمال الدینی

فاطمه توکلی

عزیزا... توکلی

مریم اکرمی

پنجشنبه 24/12/96  

 ساعت 12

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ