آرم پیام نور
عدم امکان مهمان در آزمون از داخل به خارج با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور در بیشتر مراکز خارج از کشور دارای نمایندگی فعال نمی باشد و نوع آزمون دروس خارج از کشور با داخل کشور متفاوت است، در سیستم گلستان امکان تغییر محل آزمون دانشجویان داخل به خارج مقدور نیست.

لذا در صورتیکه متقاضی برگزاری آزمون در خارج از کشور می باشید، صرفاً باید در ابتدای ترم از طریق درخواست مهمان ترمی اقدام نمایند تا پس از موافقت دفتر هماهنگی مراکز بین الملل اقدام شود. فلذا بدلیل مشکلات ذکر شده با درخواست برگزاری آزمون (تغییر محل آزمون) در خارج از کشور به غیر از شرایط ذکر شده فوق موافقت نخواهد شد. لذا از مکاتبه در این خصوص خوداری فرمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ