دومین جشنواره سراسری کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی«رویش» به منظور حمایت، تقویت و ارج نهادن به توانمندی و خلاقیت دانشجویان در حوزه کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد «دومین جشنواره سراسری کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی«رویش» را در قالب جشنواره دستاوردها و توانمندیهای دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در بهمن ماه 1397 برگزار نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ