جلسه فرهنگی

جلسه فرهنگی 2

جلسه فرهنگی 3

جلسه فرهنگی4
برگزاری جلسه ی شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز یزد به گزارش روابط عمومی دانشگاه : طبق هماهنگی های قبلی و با دعوت از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز یزد این جلسه در روز دوشنبه 30 / 11 / 1396 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد . مهمترین مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد: ـ تصویب اردکان گردی دانشجویان توسط انجمن گردشگری دانشگاه پیام نور. ـ بررسی درخواست بسیج دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری هرچه بهتر اردوهای راهیان نور.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ