آرم پیام نور
حذف مبحث تفسیر عناصر سیمپلکس از کتاب تحقیق در عملیات 1 مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی طبق تصمیم که در جلسه شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی و جهانگردی گرفته شد با حذف فصل پنجم کتاب مذکور ( تحت عنوان برنامه ریزی خطی تحلیل عناصر سیمپلکس و مساله ثانویه ) از نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 موافقت شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ