مالزی
برگزاری کنفرانس کارآفرینی کنفرانس مذکور در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ