صنایع غذایی 1

صنایع غذایی2

صنایع غ3

صنایع غذایی4

صنازع غذایی دوغ
گزارش آزمایشگاه دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشجویان مهندسی صنایع غذایی پیام نور مرکز یزد در آزمایشگاه دانشگاه، تولید ماست، دوغ، پنیربلغاری، پنیرلاکتیکی، پنیر دهقانی و پنیر پیتزا را زیر نظر استاد گروه کشاورزی آقای محرمی آموزش دیدند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ