امکان ثبت، بارگذاری و رفع نقص آثار پژوهشی برای اعضای محترم علمی مهلت مجددی برای تکمیل اطلاعات آثار پژوهشی، رفع نقص و بررسی دقیق­تر خطاهای استخراج شده به استان­ها داده شود از اینرو امکان ثبت، بارگذاری و رفع نقص آثار پژوهشی برای اعضای محترم علمی تا 15/5/1397 و همچنین بررسی و تائید نهایی (قفل پژوهش) آثار توسط شورای پژوهشی استان­ها تا تاریخ 25/5/97 تمدید می­شود

.

لازم به ذکر است که ثبت ملاحظات پژوهشی(و نه ملاحظات) برای کلیه آثار پژوهشی بررسی شده و قفل نشده، توسط استان، با ذکر تاریخ و نام کارشناس اقدام کننده ضروری است و عضو محترم علمی می بایست پس از اصلاح موارد درخواست شده در قسمت ملاحظات عبارت "اصلاح شد" را با ذکر تاریخ ثبت نماید. قسمت ملاحظات پژوهشی روند بررسی اثر پژوهشی را نمایش می دهد و لازم است سوابق ثبت شده توسط سازمان و استان، حذف نشود و در صورت لزوم، اطلاعات تکمیلی به صورت مختصر اضافه شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ