برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویانی که در جشن فارغ التحصیلی ثبت نام نهائی کرده اند و دارای بلیط هستند، از ساعت 19:30 به سینما دانش آموز مراجعه نمایند. لازم به ذکر است دریافت بلیط جهت کسانی که پرداخت نهائی کرده اند، در دانشگاه پیام نور مرکز یزد واقع در ابتدای جاده خضرآباد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه صورت می گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ