اخبار
خرما
رویداد استارت آپ نخل و خرما با عنوان «پروند» رویداد مذکور در تاریخ 19،20،21 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزار خواهد شد. برا اطلاعات بیشتر به سایت http://idea.pnu.ac.ir مراجعه شود.