چهارشنبه 29 آذر 1391 در خصوص ناياب بودن منبع درس زبان تخصصي در رشته هاي مهندسي مديريت پروژه و مهندسي عمران
 در خصوص ناياب بودن منبع درس زبان تخصصي در رشته هاي مهندسي مديريت پروژه و مهندسي عمران، به اطلاع مي­رساند با توجه به اينكه تعداد اين كتاب توسط نشر علوم كشاورزي محدود بوده است، با نويسنده اين كتاب در خصوص تغيير منبع تماس گرفته شد و ايشان 3 فصل از كتاب مذكور را در سايت شخصي خود (www.alighorbani.com) جهت دانلود قراردادند و بالافاصله با ناشر جديد قرارداد بسته شد و در حال حاضر اين كتاب با نشر آواي دانش گستر در بازار موجود است و دانشجويان مي­توانند آن را تهيه نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر