يكشنبه 3 دي 1391 اطلاع از آخرين وضعيت منابع درسي

قابل توجه كليه دانشجويان

آخرين اصلاحيه وضعيت منابع درسي نيمسال اول سال تحصيلي  92-91 منتشر شد . دانشجويان گرامي جهت اطلاع از جزئيات به سايت www.pnu.ac.ir قسمت برنامه ريزي آموزشي مراجعه نمايند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر