شنبه 27 آبان 1391 قابل توجه دانشجويان ارشد الهيات مقطع كارشناسي ارشد قابل توجه دانشجويان رشته الهيات –فلسفه و كلام اسلامي مقطع كارشناسي ارشد: دانشجوياني كه طبق اعلام قبلي موظف بودند تعداد 16 واحد از دروس جبراني را بگذرانند بر اساس بخشنامه جديد از اين تعداد ،گذراندن تنها 12 واحد كافي مي باشد. و چنانچه دانشجويي در ترم جاري بيش از اين تعداد را اخذ نموده هر چه سريعتر به واحد تحصيلات تكميلي مركز مراجعه نمايد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر