دوشنبه 9 ارديبهشت 1392 آزمون درس روش هاي آماري با كد 1117081 در نيمسال اول 92-91 خارج از منبع بوده است. باسلام و احترام
با توجه به اينكه آزمون درس روش هاي آماري با كد 1117081 در نيمسال اول 92-91 خارج از منبع بوده است، لذا درس مذكور براي دانشجويان به صورت ريزشي در سيستم گلستان تعريف خواهد شد.
ضمنا به موارد زير دقت نمائيد:
1. نوع آزمون : ريزشي مرحله اول
2. مسير ثبت نام: نيمسال 3912
3. تاريخ ثبت نام : 10/02/92 تا 15/02/92
4. فقط دانشجوياني مي توانند در آزمون مجدد اين درس شركت نمايند كه در امتحان قبلي حضور داشته اند.
5. اين درس جزء سقف انتخاب واحد ترم 3912 محسوب نمي شود .
6. شركت دانشجويان در آزمون اجباري نيست.
7. تاريخ برگزاري آزمون اين درس همزمان با تاريخ امتحانات پايان نيمسال دوم 92-91 مي باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر