پنجشنبه 12 بهمن 1391 قابل توجه دانشجويان ديپلم سه ساله (فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا فوق ديپلم)
قابل توجه دانشجويان ديپلم سه ساله (فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا فوق ديپلم) به اطلاع مي رساند دروس ارزشي مهارتي جهت اخذ دانشجويان فراگير ورودي 86 فاقد مدرك پيش دانشگاهي ارائه گرديده است شما عزيزان مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با كارشناس رشته خود تماس بگيريد.
ضمنا" به عرض مي رساند اين دروس صرفا" جهت اخذ توسط دانشجويان داراي ديپلم سه ساله فاقد مدرك پيش دانشگاهي (يا فوق ديپلم)ارائه گرديده است.
 
دروس ارزشي- مهارتي رشته هاي علوم انساني
رديف
كد درس
نام درس
1
1221145
درآمدي بر اقتصاد اسلامي
2
1235034
اصول و مباني مديريت اسلامي
3
1233037
انسان در اسلام
4
1235033
آشنايي با علوم اسلامي
5
1220441
آشنايي با فقه اسلامي
6
1211277
مهارتهاي آموزشي از راه دور
7
1211276
مهارتهاي زندگي
8
1217174
خلاقيت حل مسئله و تفكر راهبردي
9
1234029
مباني كارآفريني
10
1234030
آشنايي با مقررات كارآفريني و سرمايه گذاري
11
1235032
برنامه ريزي كسب و كار
12
1233038
تفسير موضوعي نهج البلاغه
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر