چهارشنبه 13 فروردين 1399 آموزش الکترونیکی


اطلاعات مربوط به ترم تابستان

سوالات متداول در  مورد سیستم

 

نرم‌افزارهای پیش‌نیاز

AdobeConnect

 نسخه ویندوز

نسخه موبایل اندرویدی

نسخه اپل

FlashPlayer

نسخه ویندوز

Persian Fonts

جهت وبندوز

راهنمای استفاده

راهنمای دانشجویان

فیلم آموزشی دانشجویان

راهنمای اساتید


|||||
ورود به سامانه |||||

 

1

تاریخ برگزاری کلاس را از سامانه سهبا  دریافت کنید.

2

شماره کلاس را بصورت روزانه از جدول زیر ببینید.

(همچنین در کانال ایتا و شبکه‌های مجازی دیگر دانشگاه درج خواهد شد)

3

از طریق کلیک بر روی لینک مربوطه به کلاس متصل شوید.

(همچنین با دانستن شماره کلاس می‌توانید مستقیما به کلاس وارد شوید)


 

 

کلاس مجازی شماره 31

کلاس مجازی شماره 32

کلاس مجازی شماره 33

کلاس مجازی شماره 34

کلاس مجازی شماره 35

کلاس مجازی شماره 36

کلاس مجازی شماره 37

کلاس مجازی شماره 38

کلاس مجازی شماره 39

کلاس مجازی شماره 40

کلاس مجازی شماره 41

کلاس مجازی شماره 42

کلاس مجازی شماره 43

کلاس مجازی شماره 44

کلاس مجازی شماره 45

کلاس مجازی شماره 46

کلاس مجازی شماره 29

(1 مرکز مروست)

کلاس مجازی شماره 30

(2 مرکز مروست)

 کلاس مجازی شماره
166

 کلاس مجازی شماره
167

 کلاس مجازی شماره
168

 کلاس مجازی شماره
169

 کلاس مجازی شماره
170

 کلاس مجازی شماره
171

 کلاس مجازی شماره
172

 کلاس مجازی شماره
173

 کلاس مجازی شماره
174

 کلاس مجازی شماره
175

کلاس مجازی شماره
176

کلاس مجازی شماره
177

کلاس مجازی شماره
178

کلاس مجازی شماره
179

کلاس مجازی شماره
180

کلاس مجازی شماره
181

کلاس مجازی شماره
182

کلاس مجازی شماره
183

کلاس مجازی شماره
184

کلاس مجازی شماره
185

کلاس مجازی شماره
186

کلاس مجازی شماره
187

نرم‌افزارهای پیش‌نیاز

AdobeConnect

  (نسخه ویندوز)

نسخه موبایل اندرویدی

نسخه اپل

FlashPlayer

نسخه ویندوز

Persian Fonts

جهت وبندوز

راهنمای استفاده

راهنمای دانشجویان

فیلم آموزشی دانشجویان

راهنمای اساتید

نکات مهم

هنگام نوشتن فارسی در زمان چت، “Shift+x” برای ی

فیلم جلسات ذخیره نخواهد شد.
برای ذخیره می توانید از نرم‌افزارهای جانبی مانند snagit در ویندوز و scr در موبایل استفاده نمائید.

شیوه تخصیص میانترم از طرف استاد درس مربوطه در کلاس مجازی تعیین می‌شود.

تماس با پشتیبان‌های سیستم

آقای اسفندمز

09375202220

آقای باغیانی

09132559646

آقای رضایی

09023137291

ادرس مرکز یزد در "ایتاpnuyazdmarkaz@
گروه‌های دانشجویی واتس‌آپ

گروه دانشجویی 1: 

https://chat.whatsapp.com/Fwm0ZkU6SMtFsuM03O3aGd
گروه دانشجویی 3: https://chat.whatsapp.com/CrI8efNrIL0JypXtlOVqI3
گروه دانشجویی 2: https://chat.whatsapp.com/GyJhrO4fhdn6BjeBvMzXzf
گروه تحصیلات تکمیلی

https://chat.whatsapp.com/K6ioTmTulb73qwzZCZg2Vd

 
امتیاز دهی