شنبه 13 ارديبهشت 1399

عنوان

توضیح

 لیست ارائه دروس، جدول منابع درس(راهنمای واحدهای قابل انتخاب هر ترم)

کارشناسی

کارشناسی ارشد

لیست ارائه دروس: دانشجو بر اساس این برنامه ، می تواند اقدام به تعیین دروس انتخابی هر ترم نماید.
جدول منابع درسی: نشان دهنده اسامی و مشخصات کتب و منابع هر درس

دفترچه راهنمای دانشجو

شامل کلیه قوانین و اطلاعات مورد نیاز دانشجو در طی تحصیل

برنامه کلاسی

زمانهای تشکیل کلاسهای دانشجویان

راهنمای انتخاب واحد در سیستم گلستان

برای انجام مراحل انتخاب واحد به سیستم گلستان متصل شوید.

زمانهای مراجعه جهت تشکیل پرونده فیزیکی

در صورت نیاز در سایت اعلام خواهد شد.

فرم مربوط به ثبت اطلاعات ورودیهای جدید

در هنگام تشکیل پرونده به صورت حضوری تکمیل نمایید.

آدرس و شماره های تماس

ساختمان ولایت:(تشکیل کلیه کلاسها به غیر از هنر، معماری و صنایع دستی - انجام امور اداری و آموزشی)
یزد - اول جاده خضرآباد- بعد از ترمینال مسافربری - ساختمان ولایتتلفنها: 37202584-9 و  فکس: 37202600


پیامک دانشگاه 30005805214137   

آدرس ایمیلpnuyazd@gmail.com    
@pnuyazdmarkz   کانال اطلاع رسانی

سایتهای مورد نیاز

انتخاب واحد: Reg.pnu.ac.ir
پیام نور مرکز یزد : yazd.pnu.ac.ir
پیام نور استان یزد: setad-yazd.pnu.ac.ir
پیام نور کشور: pnu.ac.ir

فیلم های آموزشی جدید

آشنایی با سیستم گلستان (روش انتخاب واحد ، تقسیط شهریه و ...)

روش نمایش و چاپ برنامه کلاسی

راهنمای استفاده از سیستم lms

 
امتیاز دهی