صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
از روشهای ذیل میتوانید مشکلات و پیشنهادات خود را با ریاست دانشگاه مطرح نمایید :

1- ارسال نامه از طریق پست الکترونیک vmir1345@gmail.com  به ریاست دانشگاه


2- مکاتبه از طریق صندوق های ارتباط مستقیم با ریاست تعبیه شده در دانشگاه

1