همايش تخصصي ريزگردها،پايش،اثرات و راهكارهاي مقابله با آن در ايران
زمان: دوشنبه 18 شهريور 1392
مكان: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
همايش تخصصي ريزگردها،پايش،اثرات و راهكارهاي مقابله با آن در ايران23 مهرماه 1392 برگزار مي گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذيل مراجعه نماييد:
www.gsi.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر