اولين همايش ملي عشاير،نظم و امنيت
زمان: چهارشنبه 28 فروردين 1392
مكان: دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل
برگزار كنندگان: دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل،دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اردبيل
اولين همايش ملي عشاير،نظم و امنيت با مشاركت دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اردبيل 6 شهريور 1392 در دانشگاه محقق اردبيلي برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذيل مراجعه نماييد: www.ncnos.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر