همايش ملي تربيت و آموزش پليس
زمان: دوشنبه 18 شهريور 1392
مكان:
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: معاونت تربيت و آموزش ناجا
همايش ملي تربيت و آموزش پليس آذر 1392 برگزار مي گردد.جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذيل مراجعه نماييد:
www.amoozesh.police.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر