سومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات
زمان: يكشنبه 1 ارديبهشت 1392
مكان:
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
سومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو بخش عمومي و دانشجويي برگزار مي شود . جهت كسب اطلاعات بيشتر و و ثبت نام به نشاني االكترونيكي  www.festfava.irمراجعه نماييد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر