چهارمين المپياد رباتيك
زمان: پنجشنبه 9 آبان 1392
مكان: دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
برگزار كنندگان: معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
چهارمين المپياد رباتيك دانشگاه پيام نور4الي8آذرماه در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي برگزار مي گردد.جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذيل مراجعه نماييد:
www.pnuopen.com
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر