پنجمين جشنواره صحيفه سجاديه
زمان: دوشنبه 29 مهر 1392
مكان: دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
برگزار كنندگان: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
پنجمين جشنواره صحيفه سجاديه ويژه دانشجويان،استادان،كاركنان دانشگاه مهرماه 1392الي ارديبهشت 1393برگزار مي گردد.جهت كسب  
اطلاعات بيشتربه آدرس ذيل مراجعه نماييد:

www.sahife.nahad.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر