دومين كنفرانس ملي سيستم هاي مكانيكي و نوآوري هاي صنعتي
زمان: شنبه 11 آبان 1392
مكان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
دومين كنفرانس ملي سيستم هاي مكانيكي و نوآوري هاي صنعتي 26 و 27 آذر 1392 برگزار مي گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارسال مقالات به آدرس ذيل مراجعه نماييد:
www.iauahvaz-cmsii.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر