پذیرفته شدگان از سایر دانشگاه ها متقاضی انتقال به دانشگاه پیام نور برای اطلاع از شرایط بر روی عنوان خبر کلیک نمائید

 پذیرفته شدگان از سایر دانشگاه ها  متقاضی انتقال به  دانشگاه پیام نور  ( اولویت های بعدی کارنامه سازمان سنجش ) هستند به اطلاع می رساند جهت انتقال به دانشگاه پیام نور ارسال مدارک ذیل ضروری است:

1-    نامه موافقت با انتقال دانشگاه مبدا

2-    تصویر برابر اصل کارنامه نتایج سازمان سنجش(که در آن مشخص شده است دانشجو در کد رشته مورد نظر دارای رتبه علمی لازم می باشد.)

3-    تصویر کارت ملی پذیرفته شده

شایان ذکر است دانشجویان ورودی سال های قبل علاوه بر مدارک فوق می بایست کارنامه ریزنمرات تا آخرین نیمسال تحصیلی و نیز دانشجویان پسر تصویر فرم معافیت تحصیلی / پایان خدمت یا سایر معافیت ها پیوست شود.

ضمنا انتقال در داخل پیام نور یا از پیام نور به سایر دانشگاهها مطابق آئین نامه آموزشی ممنوع است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ