تکمیل ظرفیت یک

تکمیل ظرفیت 2
استقبال پرشور دانشجویان از تکمیل ظرفیت با اعلام تکمیل ظرفیت و ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور از روز گذشته تعداد زیادی از متقاضیان به دانشگاه مراجعه کرده اند تا در رشته مورد نظر خود پذیرش و در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ