همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب در خصوص برگزاری همایش مذکور در تاریخ 1 و 2 اسفند 97 توسط دانشگاه پیام نور استان یزد برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ