تابلوهای مخترعین
نصب تابلوهای اطلاع رسانی دانشجویان برتر در دانشجو جهت تقدیر از دانشجویان دارای اختراع، ایده و ... تابلوهایی در ساختمان شماره 1 حاوی اطلاعات طرحهای ایشان آماده و نصب گردید. لازم به ذکر است این تابلوها به مانند موزه ای دائمی از فعالیتهای آتی دانشجویان عمل خواهد کرد، لذا دانشجویانی که دارای فعالیتهای علمی، پژوهشی و ورزشی هستند در سایت ثبت نام نموده تا در صورت داشتن امتیازات لازم در این نمایشگاه درج اطلاعات شوند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ