کنکور آزمایشی
برگزاری کنکور آزمایشی تعاونی سازمان سنجش کشور در دانشگاه پیام نور مرکزیزد در روز جمعه مورخ 11 / 08 / 1397 ،دانشگاه پیام نور مرکز یزد میزبان متقاضیان شرکت در آزمون کنکور آزمایشی تعاونی سازمان سنجش کشور در گروه های مختلف تحصیلی بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ