مهندسان مشاور
ضوابط بافت تاریخی و مرمت آن مهندسان مشاور ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد این دوره را برگزار می کند. اطلاعات بیشتر در پوستر آمده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ