بازدید از کشتارگاه 3

بازدید از کشتارگاه 1

بازدید از کشتارگاه 2
بازدید دانشجویان پیام نور مرکز یزد از کشتارگاه صنعتی یزد طبق هماهنگی های صورت گرفته دانشجویان رشته علوم دامی و صنایع غذایی با اصول بازرسی گوشت و تشخیص بیماری های انگلی، باکتریایی و ویروسی مشهود در استان آشنا شدند. در این بازدید استاد محرمی با همراه بازرس گوشت استان جناب آقای دکتر کریمیان، دانشجویان را همراهی و راهنمایی می کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ