بازدید حراست از مرکز1

بازدید حراست از مرکز4

بازدید حراست از مرکز2

بازدید حراست از مرکز3

بازدید حراست از مرکز3
بازدیدمعاون محترم حفاظت پرسنلی حراست سازمان مرکزی از دانشگاه پیام نور مرکزیزد در حـاشیه ی بـرگزاری مراسم تکـریم و معارفه ی مـدیرمحترم حـراست دانشگاه پیـام نـور استـان یـزد، معاون محترم حفاظت پرسنلی حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه در تاریخ 29 /8 / 97 از پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند.

           به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، بعد از مراسم تکریم و معارفه ی مدیرمحترم حراست دانشگاه پیام نور استان یزد ، معاون محترم حفاظت پرسنلی حراست سازمان مرکزی دانشگاه همراه با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان یزد، معاونین و تنی چند از مدیران ستاد استان از بخش های مختلف دانشگاه پیام نور مرکزیزد بازدید نمودند.در این بازدید آقای دکتر میرحسینی سرپرست دانشگاه، ضمن ارائه ی گزارشی از عملکرد دانشگاه پیام نور مرکز یزد، توضیحاتی در مورد تعدادی از پروژ های عمرانی اجرا شده و همچنین پروژه‌های در حال احداث ارائه دادند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ