بازدید دکتر کریمی2

بازدید دکتر کریمی3

بازدید دکتر کریمی1

بازدید دکتر کریمی5

بازدید دکتر کریمی4
بازدیدمعاون محترم پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی از دانشگاه پیام نور مرکزیزد در حـاشیه ی بـرگزاری مراسم افتتاح آزمایشگاه کشت سلول های سرطانی در پژوهشکده ی فناوری نانوی دانشگاه پیام نور استان یزد، آقای دکتر کریمی معاون محترم پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه از پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند.

            به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، آقای دکتر کریمی معاون محترم پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه همراه با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان یزد، معاونین و تنی چند از مدیران ستاد استان از کارگاهها ، آزمایشگاهها،کتابخانه و تعدادی از پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور مرکزیزد بازدید نمودند. در این بازدید چند ساعته، حضور در نمایشگاه دائمی رایانه و کلاس درس کارگاه چوب رشته ی صنایع دستی بیشتر مورد توجه معاون محترم پژوهشی و فناوری و هیأت همراه قرار گرفت. ایشان ضمن ابراز رضایتمندی از حضور در پیام نور مرکز یزد در پایان این بازدید از زحمات سرپرست محترم دانشگاه و تمامی همکاران محترم مرکز تشکر و قدردانی نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ