بازدید مهندس خراسانی3

بازدید مهندس خراسانی4

بازدید مهندس خراسانی2

بازدید مهندس خراسانی1
بازدیدآقای مهندس خراسانی از طرح های عمرانی دانشگاه پیام نور مرکزیزد آقای مهندس خراسانی از کارشناسان محترم دفتر طرح های عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در تاریخ 5 / 9 / 1397 از روند پیشرفت چند طرح عمرانی در پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند.             به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در روز دوشنبه مورخ 5 / 9 / 1397 آقای مهندس خراسانی از کارشناسان محترم طرح های عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه همراه با آقای خلیلی معاون محترم اجرایی ستاد استان، آقای دکتر میرحسینی سرپرست محترم پیام نور مرکز یزد و  آقای مهندس کریمی ناظر محترم طرح های عمرانی دانشگاه و تنی چند از مدیران مرکز از روند پیشرفت پروژ های عمرانی و بخش‌های مختلف دانشگاه پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند. ایشان ضمن بازدید از بوفه ، سلف سرویس و کافی نت که جدیداً تجهیز و آماده شده، در جریان روند آماده سازی سالن کتابخانه و راهروی ورودی سالن آمفی تأتر نیز قرار گرفتند. ضمناً هیأت مذکور از ساختمان شماره دو آموزش که مراحل اسکلت فلزی آن به پایان رسیده نیز بازدید نمودند.   
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ