جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجو:آقای امیر میر موضوع: تاثير تنوع شناختي بر پايداري و عملكرد با در نظر گرفتن نقش انسجام و مديريت تعارض استاد راهنما: دکتر مهدی کبیری تاریخ : 1397/09/15 ساعت 12 مکان: سالن کنفرانس پیام نور مرکز یزد - ساختمان شماره 2 استاد مشاور: دکتر نگار معتمدی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ