گروه سدنا

کن ست1

کن ست
شرکت تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد (سدنا) در مسابقات کن ست تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد ـ سدنا ـ در هفتمین دوره ی مسابقات ملی و اولین دوره مسابقات بین المللی کن ست ایران شرکت نمودند. 

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این دوره از مسابقات که ثبت نام آن از مهرماه 97 آغاز شده بوده در اسفندماه سال جاری در تهران ـ پژوهشگاه هوا  و فضا و با حضور تیم های مختلف از دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد که تیم دانشجویی پیام نور یزد با سرپرستی آقای مهندس شهراد رضایی و همراهی دانشجویان آقای نکوئی ـ خانم زنگی آبادی و خانم قلندرزاده در این مسابقات شرکت نمودند.

 کن ست در حقیقت یک ماهواره یا کاوشگر فضایی کوچک است که در ابعاد حدود یک قوطی با جرم محدود و شرایطی مشابه ی یک پروژه ی فضایی اما در یک مقیاس کوچکتر از هر نظر طراحی و ساخته می شود. این دوره از مسابقات با دو مأموریت سنجشی ـ ارتباطی و علمی ـ اکتشافی برگزارشد که تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد (سدنا) در بخش مأموریت سنجشی ـ ارتباطی شرکت نمودند.در این بخش، بعد از پرتاب شدن از ارتفاع مشخص، تا لحظه فرود بر روی زمین پارامترهای اصلی بررسی شرایط جوی ، شامل فشارهوا،دما و همچنین موقعیت جغرافیایی خود را اندازه گیری و ذخیره و به صورت همزمان به ایستگاه زمینی خود ارسال می کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ