جذب نیروی امریه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اطلاع از شرایط و ثبت نام به سایت www.ict.gov..ir مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ