جشن نیمه شعبان1

جشن نیمه شعبان2

جشن نیمه شعبان3

نیمه شعبان4
برگزاری جشن نیمه شعبان در پیام نور مرکز یزد (تصویر) این مراسم در نمازخانه پیام نور مرکز یزد برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ