بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی از کارخانه تن ماهی مروا در روز 15 اردیبهشت 97 دانشجویان صنايع غذایی پیام نور مرکز یزد جهت یادگیری بهتر درس کنسروسازی از کارخانه تن ماهی مروا واقع در سریزد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید استاد درس سرکار خانم صدیقی و مسئولین کارخانه در خصوص نحوه تولید کنسرو ماهی و عملیات آماده سازی آن را به دانشجویان توضیح دادند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ