برگزاری جلسه با مدیران اداری و مالی دانشگاه پیام نور استان یزد به منظور بررسی و مشکلات مربوط به حوزه ی اداری و مالی و ایجاد وحدت رویه و همچنین تسریع در روند فعالیت های عمرانی دانشگاه پیام نور مرکز یزد ، جلسه ای با حضور مدیراداری و مدیرمالی دانشگاه پیام نور استان در محل دفتر ریاست برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این جلسه که با حضور آقای دکتر میرحسینی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان و مرکز یزد ، آقای باغیانی مدیرمحترم اداری ، آقای بقایی مدیرمحترم مالی و همچنین آقای سلیمی مدیرمحترم اداری و مالی پیام نور مرکز یزد برگزار شد موضوعاتی چون تأمین نیروی انسانی ، تعیین تکلیف نیروی های مامور به خدمت در مرکز در حوزه اداری و  تسریع در تکمیل سالن آمفی تأتر جهت برگزاری آزمون های پایان ترم و همچنین دیگر پروژه های در حال اجراء در حوزه مالی و عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ