درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1

درس عملی پنیر مهندسی صنایع غذایی1
کارعملی دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی (تصویر) به گزارش روابط عمومی دانشگاه : با توجه به طرح مباحث مشترک دروس عملیات شیر و فرآورده های آن در رشته صنایع غذایی و فرآوری محصولات دامی در رشته مهندسی علوم دامی و همچنین به منظور فراگیری دانشجویان از عوامل موثر در کیفیت فرآورده های شیر ، تولید ماست و فرآورده های وابسته ، تولید پنیر سفید ، بستنی و شیر خشک دانشجویان این رشته همراه با استاد، آقای محرمی در کارگاه این درس در دانشگاه پیام نور مرکز یزد نسبت به تهیه محصولات لبنی مانند ماست ، دوغ و پنیر اقدام نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ