بازدید دانشجویان صنایع غذایی و مهندسی علوم دامی دانشگاه پیام نور مرکز یزد از صنایع لبنی ایساتیس دانشجویان رشته ی صنایع غذایی و مهندسی علوم دامی دانشگاه پیام نور مرکز یزد از مجتمع تولیدی صنایع لبنی ایساتیس بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :

       این بازدید که جزء سرفصل "درس تکنولوژی شیر و فرآورده ها" در رشته ی صنایع غذایی و مهندسی علوم دامی بوده، به منظور فراگیری دانشجویان رشنه ی صنایع غذایی دانشگاه از عوامل موثر در کیفیت فرآورده های شیر ، دستگاهها و تجهیزات ، تکنولوژی تولید ماست و فرآورده های وابسته ، تکنولوژی تولید پنیر سفید ، بستنی و شیر خشک و با همراهی استاد محترم آقای محرمی از مجتمع صنایع غذایی ایساتیس صورت گرفت .          

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ