درخشش یکی از دانشجویان اتباع خارجی پیام نور مرکز یزد در مسابقات ورزشی خانم سهیلا جعفری تبعه ی کشور افغانستان و از دانشجویان رشته علوم سیاسی پیام نور مرکزیزد در رشته ی تیراندازی با کمان (ریکرو و کمان سنتی ) در سال 1397موفق به کسب چندین مدال و مقام ورزشی شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، خانم سهیلا جعفری از دانشجویان فعال در رشته ی تیراندازی با کمان در دو نوع ریکرو و سنتی می باشند که به تازه گی بعد از عضویت در تیم ملی تیراندازی با کمان سنتی کشور ترکیه ، توانست به همراه این تیم، مقام دومی مسابقات بین المللی جلفا را به دست آورند. از دیگر افتخارات ایشان حضور در چهارمین دوره مسابقات لیگ تیراندازی با کمان کشور ـ کسب مقام سومی مسابقات تیراندازی با کمان استان یزد و کسب مقام چهارمی مسابقات تیراندازی با کمان ریکرو استان یزد می باشد.  


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ