درخشش یکی از دانشجویان پیام نور مرکز یزد در مسابقات قهرمانی کشور خانم یگانه غریب گشته شاهی از دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیزد در رشته ی کشتی و جودو صاحب چندین مقام کشوری و بین المللی شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، خانم غریب گشته شاهی از دانشجوی رشته ی تربیت بدنی دانشگاه ، به عنوان اولین بانوی طلایی کشتی و جودو در استان یزد و داشتن سابقه ی حضور در تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور، قهرمان چندین دوره از مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی کشتی و جودو می باشند. ایشان با داشتن سابقه ی شش سال عضویت در تیم ملی درحال حاضر بعنوان عضو کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی و نماینده ی بانوان کشتی کشور فعالیت داشته و در کارنامه ی افتخارات خود نایب قهرمانی آسیا و سومی جهان و همچنین مقامهای اول و سومی مسابقات بین المللی را نیز دارا می باشند.     

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ