بازدید دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه از کارخانه کاشی یزد تعدادی از دانشجویان رشته ی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مرکزیزد از کارخانه کاشی یزد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :

       این بازدید که جزء سرفصل "درس مصالح ساختمانی" رشته ی  مهندسی عمران بوده، به منظور فراگیری دانشجویان رشته ی مهندسی عمران دانشگاه از اهمیت و نقش مصالح ساختمانی در ساخت و ساز ، مواد خام  و تولید کاشی و سرامیک ، طبقه بندی و انواع کاشی و سرامیک ، آشنایی با آزمایشگاه کنترل کیفیت و ... با همراهی استاد محترم آقای دکتر فائزی از کارخانه کاشی یزد صورت گرفت. دانشجویان با توضیحات مدیر تولید کارخانه کاشی یزد با کلیه مراحل تولید و بسته بندی کاشی و سرامیک آشنا شدند.           
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ