ثبت نام ورودیهای جدید دانشگاه پیام نور ورودیهای جدید ثبت ورودیهای جدید بدون ازمون از شنبه به صورت حضوری در دانشگاه پیام نور واقع در ابتدای جاده خضرآباد جنب ترمینال صورت می گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ